Co je PACHT?

Pokud si chcete trochu procvičit Vaše mozkové závity, ust. § 2332 OZ Vám to jistě umožní.

„Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“

Co má tedy zákonodárce na mysli, když hovoří o pachtu, pachtovní smlouvě, propachtovateli a pachtýři?

Přestože název institutu zní neobvykle, zákonodárce měl v úmyslu vrátit se názvoslovím k našim historickým kořenům, kdy byl pojem pacht běžně znám a užíván.

Pacht je právní úpravou zvláštní oproti obecné úpravě nájemní smlouvy.

Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Pachtýř tedy může propachtovanou věc nejen užívat, ale také požívat (brát z věci plody a užitky).

Typicky lze zmínit pacht zemědělské půdy, kterou pachtýř obhospodařuje, pěstuje na ní plodiny apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *