ESLP, aneb Evropský soud pro lidská práva…

ESLP je soudem založeným Radou Evropy za účelem zajišťování dodržování práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách.

ESLP na svých stránkách poskytuje v ČJ návod, jak lze k tomuto soudu podat stížnost, včetně informačních brožur a instruktážních videí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.