Může být Vaše přezdívka právně významná?

Občanský zákoník ve svém ust. § 79 upravuje pseudonym následovně:

„Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího.“

Pojem pseudonym (krycí jméno) je spojován především s poměrně rozšířenou praxí mnohých umělců. Nelze však pominout ani pojem přezdívky jako neformálního jména určité osoby. Jsou situace, kdy je přezdívka natolik známá, že jí může být její nositel alespoň určité části veřejnosti jednoznačně identifikován. Přezdívka pak spadá tedy pod právní režim pseudonymu, včetně učiněných právních jednání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *