Novela zákona č. 182/2006 Sb.

Dne 14. 2. 2017 podepsal prezident novelu insolvenčního zákona. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, která mění některá důležitá ustanovení dotčeného zákona. Novela nabude účinnosti dne
1. 7. 2017.

Za nejvýznamnější změny lze považovat následující:

  1. Přidělování insolvnečních správců v rámci oddlužení: nově bude uplatněn stejný princip jako u konkursů;
  2. Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení: návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem anebo akreditovanou osobou;
  3. Zavedení institutu akreditované osoby: akreditovanou osobou se rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb
    v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona.

Odkaz na novelu zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-64

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.