Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře

Zákonem č. 98/2017 Sb. dojde ke změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon nabude účinnosti ke dni 1. 6. 2017.

Změna se týká především otázky doplatku na bydlení.

Nová úprava k dispozici zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-98

 

2 Comments

 1. Václava Suchá napsal:

  Vážení, jsem předsedkyní SVJ a tato novela mne velmi zajímá. Ovšem zajímavější bude zřejmě výklad zákona, protože ne vždy Společenství vlastníků může být uspokojeno. Předpokladem bude zřejmě to, zda má neplatič na doplatek na bydlení nárok. Pokud ne, tak máme zřejmě smůlu a poctiví lidé budou na neplatiče doplácet nadále. Pokud je podmínka pro doplatek splněna, tak by mne zajímalo, jakým způsobem lze žádat. Prosím, neodkazujte nás na soud, tam už je náš problém řešen tak, že dlužníkovi a neplatiči nebylo zatím zrušeno oddlužení, přestože mu dluhy narůstají.
  S pozdravem
  V.Suchá

  • Iveta Petřeková napsal:

   Dobrý den, vážená paní Suchá,

   jde vám předpokládám o ust. § 42 odstavec 3, které zní:

   „Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek.“.

   Dle mého názoru by měl úřad činit takto automaticky na základě dokladů, které mu jsou v rámci žádosti dokládány, jak však správně připomínáte, bude záležet na výkladu zákona a na interních pokynech, které úředníci obdrží a dle kterých budou postupovat. Pro jistotu bych však zatelefonovala na místní Úřad práce a dotázala se, jakým způsobem SVJ může řešit, aby byl doplatek zasílán přímo společenství. Je možné, že budou požadovat písemnou žádost. Nic to však nemění na skutečnosti, že o doplatek si vždy musí žádat daná osoba, SVJ za nikoho žádat nemůže.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.