12.2.2020

Ústavní soud ČR zrušil část přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky

Zákonodárce nemůže nově prodloužit promlčecí dobu u přestupků, které byly spáchány podle předchozí úpravy (ze 2 na 3 roky). Podrobnosti zde: https://www.usoud.cz/…/ustavni-soud-zrusil-cast-prechodneh…/
21.1.2020

Zákon o realitním zprostředkování

Realitní zprostředkovatele čeká zpřísnění podmínek. Prezident dne 8.1.2020 podepsal zákon o realitním zprostředkování. Hlavním cílem zákona je především ochrana klientů a obecně zlepšení fungování realitního trhu. Mimo jiné dojde ke změně realitního zprostředkování z živnosti volné na živnost vázanou, tedy se zpřísní podmínky pro výkon této činnosti. Zákon zavádí povinné […]
10.12.2019

Podání podnětu k ÚOHS nesmí být zpoplatněno

Plénum Ústavního soudu zrušilo § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož toto ustanovení shledalo neústavním. Uvedené ustanovení stanovilo poplatkovou povinnost ve výši 10 000, – Kč za podání podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení správního řízení z moci úřední za každou veřejnou zakázku, ve […]
5.9.2017

Novela zákona o občanských průkazech

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o občanských průkazech (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), která umožní plošné vydávání občanských průkazů s kontaktním čipem a identifikačním certifikátem. Vydávání těchto občanských průkazů bude zdarma. Pokud si […]