9.3.2020

A zase ty poplatky…

Za návrh na vklad do katastru nemovitostí (resp. za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí) od roku 2020 nově zaplatíte 2.000, – Kč namísto původních 1.000, – Kč (sazba 1.000, – Kč platitla od roku 2012). Existují 3 druhy zápisů do KN – vklad, záznam […]
12.2.2020

Ústavní soud ČR zrušil část přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky

Zákonodárce nemůže nově prodloužit promlčecí dobu u přestupků, které byly spáchány podle předchozí úpravy (ze 2 na 3 roky). Podrobnosti zde: https://www.usoud.cz/…/ustavni-soud-zrusil-cast-prechodneh…/
21.1.2020

Zákon o realitním zprostředkování

Realitní zprostředkovatele čeká zpřísnění podmínek. Prezident dne 8.1.2020 podepsal zákon o realitním zprostředkování. Hlavním cílem zákona je především ochrana klientů a obecně zlepšení fungování realitního trhu. Mimo jiné dojde ke změně realitního zprostředkování z živnosti volné na živnost vázanou, tedy se zpřísní podmínky pro výkon této činnosti. Zákon zavádí povinné […]
10.12.2019

Podání podnětu k ÚOHS nesmí být zpoplatněno

Plénum Ústavního soudu zrušilo § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož toto ustanovení shledalo neústavním. Uvedené ustanovení stanovilo poplatkovou povinnost ve výši 10 000, – Kč za podání podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení správního řízení z moci úřední za každou veřejnou zakázku, ve […]