5.9.2017

Novela zákona o občanských průkazech

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o občanských průkazech (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), která umožní plošné vydávání občanských průkazů s kontaktním čipem a identifikačním certifikátem. Vydávání těchto občanských průkazů bude zdarma. Pokud si […]
26.6.2017

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Zákon o zahraniční službě je zbrusu novým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2017. V rámci zákona jsou upraveny zásady a způsob výkonu zahraniční služby, postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a jejich činnost, výkon konzulární služby, služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem […]
30.3.2017

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Hlavním cílem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je zajistit komplexní právní úpravu podmínek správní odpovědnosti FO, PO a podnikajících FO spolu se stanovením sankcí za správní delikty a zásad pro […]