13.3.2017

Zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabude účinnosti dne 31. 5. 2017. Zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. Znění zákona k dispozici zde: […]
13.3.2017

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Dne 18. 3. 2017 nabude účinnosti novela trestního zákoníku, která přinese především doplnění otázky zabrání věci. Bude doplněn nový § 102a týkající se zabrání části majetku. Soud bude moci uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán vinným úmyslným trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s […]
13.3.2017

Novela zákona č. 182/2006 Sb.

Dne 14. 2. 2017 podepsal prezident novelu insolvenčního zákona. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, která mění některá důležitá ustanovení dotčeného zákona. Novela nabude účinnosti dne 1. 7. 2017. Za nejvýznamnější změny lze považovat následující: Přidělování insolvnečních správců v rámci oddlužení: nově bude uplatněn stejný princip jako u konkursů; Podání […]