27.9.2018

Víte, že souběh funkcí již není posuzován tak přísně, jako tomu bylo před nedávnem?

Za změnu přístupu můžeme poděkovat Ústavnímu soudu ČR a jeho přelomovému nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15 (následovaného nálezem sp. zn. III. ÚS 669/17). ÚS zdůraznil, že „zákaz tzv. souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně nestanovily a tento zákaz judikatorně dotvořily až obecné soudy. Toto […]
4.7.2018

Dojíždíte za nezletilými dětmi daleko?

Ústavní soud se zastal rodičů (typicky otců), kteří si po rozvodu manželství musí pro své děti jezdit dálku, jelikož se druhý z manželů s dětmi odstěhoval. ÚS se domnívá, že náklady spojené se stykem nemohou být kladeny k tíži jen jednoho z rodičů. Pokud musí rodič za účelem styku s […]
25.4.2018

Víte, že pokud chcete uplatňovat vady zakoupeného zboží nebo provedeného díla, musíte vadu oznámit bez zbytečného odkladu?

Zákon klade důraz na bdělost. Proto pokud jste si zakoupili nějakou věc nebo si ji naopak ponechali zhotovit, měli byste věc co nejdříve prohlédnout, a pokud bude tato vykazovat vady, tyto ihned oznámit prodejci či zhotoviteli. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku, že Vám soud Váš nárok z vadného plnění […]
20.2.2018

Víte, co je švarc-systém?

Se švarc-systémem jsme se mohli začít setkávat v 90. letech, kdy si podnikatelé vyhodnotili, že je pro ně levnější práce nezávislá, než nájem práce, tedy než zaměstnanci. Tato skutečnost vedla k vytvoření systému nazvaného dle podnikatele jménem Švarc, tj. k uzavírání namísto pracovního poměru obchodních smluv s osobami vlastnícími živnostenské […]