10.12.2019

Víte, že návrh na vklad práva do katastru nemovitostí musíte podat na předepsaném formuláři?

Český úřad zeměměřičský a katastrální má na svých webových stránkách aplikaci, přes kterou návrh na vklad práva do KN vytvoříte. Rozpracovaný návrh je možno uložit a vrátit se k němu po dobu 120 dnů, kdy je návrh automaticky smazán. Odkaz zde: https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx
5.12.2019

Uzavíráte jako spotřebitel smlouvy na dálku?

Pokud Vás obchodník nepoučí o právu odstoupit od smlouvy, nenesete odpovědnost za snížení hodnoty zboží ani v případě, že jste s ním nakládali jiným způsobem, než jaký byl nezbytný k seznámení se s tímto zbožím. https://www.usoud.cz/…/ochrana-spotrebitele-u-smluv-uzavir…/
30.9.2019

Víte kdo, kdy, proč a jakým způsobem může podat ústavní stížnost?

Ústavní soud na svých webových stránkách poskytuje veřejnosti základní informace, které si můžete přečíst zde: https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/
10.9.2019

Potřebujete si spočítat možnou výši srážek ze mzdy v rámci exekučního výkonu rozhodnutí?

Exekutorská komora ČR má na svých webových stránkách k dispozici kalkulačku, kterou můžete pro výpočet srážek ze mzdy a nezabavitelné částky využít. Odkaz na kalkulačku: https://www.ekcr.cz/?p=kalkulacka_1