5.12.2019

Uzavíráte jako spotřebitel smlouvy na dálku?

Pokud Vás obchodník nepoučí o právu odstoupit od smlouvy, nenesete odpovědnost za snížení hodnoty zboží ani v případě, že jste s ním nakládali jiným způsobem, než jaký byl nezbytný k seznámení se s tímto zbožím. https://www.usoud.cz/…/ochrana-spotrebitele-u-smluv-uzavir…/
30.9.2019

Víte kdo, kdy, proč a jakým způsobem může podat ústavní stížnost?

Ústavní soud na svých webových stránkách poskytuje veřejnosti základní informace, které si můžete přečíst zde: https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/
10.9.2019

Potřebujete si spočítat možnou výši srážek ze mzdy v rámci exekučního výkonu rozhodnutí?

Exekutorská komora ČR má na svých webových stránkách k dispozici kalkulačku, kterou můžete pro výpočet srážek ze mzdy a nezabavitelné částky využít. Odkaz na kalkulačku: https://www.ekcr.cz/?p=kalkulacka_1
3.4.2019

Víte, že za neumožnění styku s nezletilým dítětem v souladu s rozsudkem Vám může být soudem udělena pokuta?

V souladu s ust. § 502 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, může soud nařídit výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě. Ústavní soud ČR se však ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 3573/18 […]