2.2.2018

Víte, že veřejnost může připomínkovat nový trestní řád?

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu, který by měl zrychlit a zjednodušit trestní řízení. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo za tímto účelem zřídilo zvláštní webové stránky. Pokud má tedy kdokoliv zájem realizovat se v legislativě, […]
10.11.2017

Víte, jaký je rozdíl mezi společností osobní a kapitálovou?

Za základní rozdíl je považována odlišná míra ručení společníků za dluhy společnosti. Zatímco společníci osobních společností ručí za dluhy společnosti neomezeně, společníci kapitálových společností neručí za dluhy společnosti za trvání společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno. Mezi další rozdíly patří osobní účast společníků na řízení společnosti, kdy v osobní […]
1.11.2017

Fructus?

Pod tímto latinským pojmem se neskrývá ovoce, ale plody v právním slova smyslu. Zákonnou úpravu plodů naleznete v ust. § 491 občanského zákoníku. Plody se tradičně dělí na plody přirozené (fructus naturales) a plody právní (fructus civiles), které se též označují za užitky. Plod je to, co poskytuje věc. Proto […]
18.10.2017

Stane se Vám někdy, že k Vám nedorazí dopis orgánu veřejné moci?

Možností, jak předejít problémům s doručováním, je zřízení datové schránky pro fyzické osoby. Zřízení a užívání datové schránky je bezplatné. Pokud datovou schránku máte zřízenu, úřady mají povinnost doručovat Vám písemnosti primárně do datové schránky, nikoliv běžnou poštou. DS by Vám měla poskytnout jistotu, že důležitou písemnost obdržíte, přestože orgány […]