16.1.2019

Víte, jak svou pohledávku přihlásíte do insolvenčního řízení?

Na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz naleznete insolvenční rejstřík a formuláře ke stažení. Jedním z formulářů je právě „Přihláška pohledávky“. Zároveň si můžete přečíst pokyny k vyplnění přihlášky a již předvyplněný vzor. Verze formulářů jsou ze strany Ministerstva spravedlnosti aktualizovány, proto si vždy stáhněte novou aktuální verzi. Podrobnosti a formuláře zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do…
14.11.2018

Víte, jak zjistíte základní informace o Vašem soudním řízení?

Webová stránka www.justice.cz obsahuje aplikaci infoSoud, která Vám po zadání příslušného soudu a spisové značky poskytne mimo jiné informaci o tom, kdy bylo řízení zahájeno, kdy ve věci proběhla jednání, kdy a jak byla věc skončena a datum právní moci rozhodnutí. Odkaz zde: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp
27.9.2018

Víte, že souběh funkcí již není posuzován tak přísně, jako tomu bylo před nedávnem?

Za změnu přístupu můžeme poděkovat Ústavnímu soudu ČR a jeho přelomovému nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15 (následovaného nálezem sp. zn. III. ÚS 669/17). ÚS zdůraznil, že „zákaz tzv. souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně nestanovily a tento zákaz judikatorně dotvořily až obecné soudy. Toto […]
4.7.2018

Dojíždíte za nezletilými dětmi daleko?

Ústavní soud se zastal rodičů (typicky otců), kteří si po rozvodu manželství musí pro své děti jezdit dálku, jelikož se druhý z manželů s dětmi odstěhoval. ÚS se domnívá, že náklady spojené se stykem nemohou být kladeny k tíži jen jednoho z rodičů. Pokud musí rodič za účelem styku s […]