25.4.2018

Víte, že pokud chcete uplatňovat vady zakoupeného zboží nebo provedeného díla, musíte vadu oznámit bez zbytečného odkladu?

Zákon klade důraz na bdělost. Proto pokud jste si zakoupili nějakou věc nebo si ji naopak ponechali zhotovit, měli byste věc co nejdříve prohlédnout, a pokud bude tato vykazovat vady, tyto ihned oznámit prodejci či zhotoviteli. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku, že Vám soud Váš nárok z vadného plnění […]
20.2.2018

Víte, co je švarc-systém?

Se švarc-systémem jsme se mohli začít setkávat v 90. letech, kdy si podnikatelé vyhodnotili, že je pro ně levnější práce nezávislá, než nájem práce, tedy než zaměstnanci. Tato skutečnost vedla k vytvoření systému nazvaného dle podnikatele jménem Švarc, tj. k uzavírání namísto pracovního poměru obchodních smluv s osobami vlastnícími živnostenské […]
2.2.2018

Víte, že veřejnost může připomínkovat nový trestní řád?

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu, který by měl zrychlit a zjednodušit trestní řízení. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo za tímto účelem zřídilo zvláštní webové stránky. Pokud má tedy kdokoliv zájem realizovat se v legislativě, […]
10.11.2017

Víte, jaký je rozdíl mezi společností osobní a kapitálovou?

Za základní rozdíl je považována odlišná míra ručení společníků za dluhy společnosti. Zatímco společníci osobních společností ručí za dluhy společnosti neomezeně, společníci kapitálových společností neručí za dluhy společnosti za trvání společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno. Mezi další rozdíly patří osobní účast společníků na řízení společnosti, kdy v osobní […]