22.9.2017

Slyšeli jste už o ADR?

ADR = alternative dispute resolution. Zjednodušeně mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je ČOI. Cílem není nic jiného, než smírné vyřešení sporu, aby nebylo nutno podstupovat soudní řízení. ČOI nemá pravomoc strany sporu k dohodě nutit, základem je tedy vůle stran. Pro spotřebitele tedy alternativa soudního […]
13.9.2017

Potřebujete znalce či tlumočníka?

V některých životních situacích se bez služeb znalce či tlumočníka neobejdete. Evidenci znalců a tlumočníků vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Znalce a tlumočníky lze vyhledávat dle oboru (jazyku), specializace a kraje, v němž působí, případně také podle jména, pokud je Vám známo. Databáze k dispozici zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm…
9.8.2017

Slyšeli jste už o rozhodčím řízení či arbitráži?

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, oproti řízení civilnímu by se mělo pyšnit rychlostí a nižšími náklady pro účastníky. V rozhodčím řízení lze dle platné právní úpravy rozhodovat spory majetkové […]
13.7.2017

Co je PACHT?

Pokud si chcete trochu procvičit Vaše mozkové závity, ust. § 2332 OZ Vám to jistě umožní. „Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“ Co má tedy zákonodárce na […]