1.11.2017

Fructus?

Pod tímto latinským pojmem se neskrývá ovoce, ale plody v právním slova smyslu. Zákonnou úpravu plodů naleznete v ust. § 491 občanského zákoníku. Plody se tradičně dělí na plody přirozené (fructus naturales) a plody právní (fructus civiles), které se též označují za užitky. Plod je to, co poskytuje věc. Proto […]
18.10.2017

Stane se Vám někdy, že k Vám nedorazí dopis orgánu veřejné moci?

Možností, jak předejít problémům s doručováním, je zřízení datové schránky pro fyzické osoby. Zřízení a užívání datové schránky je bezplatné. Pokud datovou schránku máte zřízenu, úřady mají povinnost doručovat Vám písemnosti primárně do datové schránky, nikoliv běžnou poštou. DS by Vám měla poskytnout jistotu, že důležitou písemnost obdržíte, přestože orgány […]
22.9.2017

Slyšeli jste už o ADR?

ADR = alternative dispute resolution. Zjednodušeně mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je ČOI. Cílem není nic jiného, než smírné vyřešení sporu, aby nebylo nutno podstupovat soudní řízení. ČOI nemá pravomoc strany sporu k dohodě nutit, základem je tedy vůle stran. Pro spotřebitele tedy alternativa soudního […]
13.9.2017

Potřebujete znalce či tlumočníka?

V některých životních situacích se bez služeb znalce či tlumočníka neobejdete. Evidenci znalců a tlumočníků vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Znalce a tlumočníky lze vyhledávat dle oboru (jazyku), specializace a kraje, v němž působí, případně také podle jména, pokud je Vám známo. Databáze k dispozici zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm…