3.5.2017

Chystáte se do zahraničí a nejste si jisti aktuální situací v destinaci?

Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách zveřejňuje upozornění na cesty, aktuální varování a doporučení vydávaná kvůli bezpečnostním hrozbám, nebezpečí způsobenému živelními pohromami, epidemiemi či z jiných důvodů. Na webových stránkách jsou k dispozici také informace týkající se podmínek vstupu do dané země a jiná užitečná sdělení. Více zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
30.3.2017

Víte, kdo je finanční arbitr?

Finanční arbitr je státem zřízený orgán pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Navrhovatel nemusí být v řízení právně zastoupen. Úkolem finančního arbitra je vést […]
24.3.2017

Víte, za jakých podmínek lze odvolat dar?

Dar je zásadně neodvolatelný, mohou však nastat výjimečné případy, kdy zákon dovoluje dar odvolat. 1. Odvolání daru pro nouzi (ust. § 2068 a násl. občanského zákoníku): Pokud dárce po darování upadne do takové nouze, že nemá ani na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je […]
16.3.2017

Víte, že pro získání údajů z katastru nemovitostí nemusíte vždy osobně na katastrální pracoviště?

Základní údaje o nemovitých věcech a o jejich vlastnících poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální prostřednictvím veřejné sítě Internet, konkrétně prostřednictvím bezplatné aplikace Nahlížení do KN. Odkaz naleznete zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/