6.3.2017

Víte, kde naleznete Registr smluv a k čemu slouží?

Registr smluv je veřejným rejstříkem, který byl zřízen zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jaké smlouvy musí být v Registru smluv uveřejněny? Soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, […]
4.3.2017

Spravujete osobní údaje?

V květnu roku 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů má celoevropskou působnost a je souborem pravidel pro digitální společnost, který by měl být používán jednotně v celé EU. Nařízení přebírá všechny zásady, na nichž evropský systém ochrany osobních údajů stojí […]
24.2.2017

Blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní

Víte, že existuje tzv. blacklist nepovolených internetových her? Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným na blacklistu, který vede, o zápisu z moci úřední rozhoduje, a stejně tak i výmaz z něj provádí Ministerstvo financí. Na seznam se zapisují internetové stránky, […]
13.2.2017

Může být Vaše přezdívka právně významná?

Občanský zákoník ve svém ust. § 79 upravuje pseudonym následovně: „Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího.“ Pojem pseudonym (krycí jméno) […]