8.6.2017

ESLP, aneb Evropský soud pro lidská práva…

ESLP je soudem založeným Radou Evropy za účelem zajišťování dodržování práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách. ESLP na svých stránkách poskytuje v ČJ návod, jak lze k tomuto soudu podat stížnost, včetně informačních brožur a instruktážních videí. Podrobnosti zde: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ces
22.5.2017

Víte, s čím Vám může pomoci Veřejný ochránce práv?

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí stanovených zákonem, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost ochránce se vztahuje na ministerstva a […]
3.5.2017

Chystáte se do zahraničí a nejste si jisti aktuální situací v destinaci?

Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách zveřejňuje upozornění na cesty, aktuální varování a doporučení vydávaná kvůli bezpečnostním hrozbám, nebezpečí způsobenému živelními pohromami, epidemiemi či z jiných důvodů. Na webových stránkách jsou k dispozici také informace týkající se podmínek vstupu do dané země a jiná užitečná sdělení. Více zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
30.3.2017

Víte, kdo je finanční arbitr?

Finanční arbitr je státem zřízený orgán pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Navrhovatel nemusí být v řízení právně zastoupen. Úkolem finančního arbitra je vést […]