4.3.2017

Spravujete osobní údaje?

V květnu roku 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů má celoevropskou působnost a je souborem pravidel pro digitální společnost, který by měl být používán jednotně v celé EU. Nařízení přebírá všechny zásady, na nichž evropský systém ochrany osobních údajů stojí […]
24.2.2017

Blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní

Víte, že existuje tzv. blacklist nepovolených internetových her? Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným na blacklistu, který vede, o zápisu z moci úřední rozhoduje, a stejně tak i výmaz z něj provádí Ministerstvo financí. Na seznam se zapisují internetové stránky, […]
13.2.2017

Může být Vaše přezdívka právně významná?

Občanský zákoník ve svém ust. § 79 upravuje pseudonym následovně: „Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího.“ Pojem pseudonym (krycí jméno) […]
2.2.2017

Nový občanský zákoník?

Pokud si nevíte rady s otázkou dědictví, smluv, rodinného práva a s jinými každodenními (zákonem upravenými) starostmi, zkuste dát šanci této webové stránce: http://obcanskyzakonik.justice.cz/ Byla vytvořena Ministerstvem spravedlnosti a informace jsou zpracovány přehlednou, srozumitelnou a v rámci možností i vtipnou formou.