Stane se Vám někdy, že k Vám nedorazí dopis orgánu veřejné moci?

Možností, jak předejít problémům s doručováním, je zřízení datové schránky pro fyzické osoby. Zřízení a užívání datové schránky je bezplatné. Pokud datovou schránku máte zřízenu, úřady mají povinnost doručovat Vám písemnosti primárně do datové schránky, nikoliv běžnou poštou. DS by Vám měla poskytnout jistotu, že důležitou písemnost obdržíte, přestože orgány veřejné moci ne vždy existenci datové schránky ověřují. Porušení povinnosti doručovat přednostně prostřednictvím datové schránky je však nesprávným úředním postupem a pokud nedostanete možnost se s rozhodnutím seznámit, máte právo domáhat se jeho zrušení.

Ne vždy je však boj s orgány veřejné moci úspěšný, proto doporučuji reagovat i v případě, kdy DS zřízenou máte a doručováno Vám je jiným způsobem.

K datové schránce pro fyzické osoby více zde:

https://www.datoveschranky.info/obcan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.