Víte, s čím Vám může pomoci Veřejný ochránce práv?

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí stanovených zákonem, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.

Působnost ochránce se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy, a pokud to zákon nevylučuje, tak také na Policii České republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, zabezpečovací detence, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny.

Podrobné informace o roli Veřejného ochránce práv, včetně způsobu podávání stížností, jsou uvedeny přímo na webové stránce Veřejného ochránce práv:

https://www.ochrance.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *