Víte, jaký je rozdíl mezi společností osobní a kapitálovou?

Za základní rozdíl je považována odlišná míra ručení společníků za dluhy společnosti. Zatímco společníci osobních společností ručí za dluhy společnosti neomezeně, společníci kapitálových společností neručí za dluhy společnosti za trvání společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno.

Mezi další rozdíly patří osobní účast společníků na řízení společnosti, kdy v osobní společnosti se na řízení společnosti podílí sami společníci, kdežto v kapitálové společnosti je za účelem jejího řízení zřízen k tomuto určený orgán.

V našem právním řádu je za společnost osobní považována veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Za kapitálovou společnost pak společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.