Víte, kdy máte povinnost hradit soudní poplatky a jaká je jejich výše?

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v ust. § 1 stanoví, že:
Soudní poplatky se vybírají za
a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků,
b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků,
c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání.
Přílohou zákona je sazebník poplatků, v němž najdete výši konkrétního soudního poplatku.
Odkaz na zákon včetně sazebníku zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39597&nr=549~2F1991&rpp=15#local-content

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *