Víte, že za neumožnění styku s nezletilým dítětem v souladu s rozsudkem Vám může být soudem udělena pokuta?

V souladu s ust. § 502 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, může soud nařídit výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě.

Ústavní soud ČR se však ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 3573/18 ze dne 19. 3. 2019 zastal otce, který byl takto pokutován, s tím, že je potřeba zjišťovat vůli nezletilého dítěte. Pokud otec styku nebránil, ale odmítal ho sám nezletilý, nelze za to otce trestat.

Ústavní soud konkrétně uvedl: „Jakkoliv se Ústavní soud ztotožňuje s východisky obecných soudů, které sledovaly prosazení žádoucího cíle v podobě zachování vzájemného vztahu mezi nezletilým a jeho prarodiči, nemůže akceptovat skutečnost, že se ho snaží dosáhnout bez ohledu na vůli (přání) nezletilého dítěte, které lze pro jeho věk již považovat za natolik rozumově a emocionálně vyspělé, že je schopno uvědomit si dosah svých rozhodnutí, přičemž nebylo v daném případě nijak prokázáno, že by tomu tak být nemohlo, resp. že by jeho vůle byla účelově a systematicky formována ze strany stěžovatele.“

Podrobnosti zde:
https://www.usoud.cz/…/obecne-soudy-by-v-ramci-rozhodovani…/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *