Víte, že pro získání údajů z katastru nemovitostí nemusíte vždy osobně na katastrální pracoviště?

Základní údaje o nemovitých věcech a o jejich vlastnících poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální prostřednictvím veřejné sítě Internet, konkrétně prostřednictvím bezplatné aplikace Nahlížení do KN.

Odkaz naleznete zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *