Zadržení platební karty bankomatem

Spolkl Vám bankomat platební kartu?

Pokud ano, bude se jednat o její ztrátu v právním smyslu?

Posouzení této otázky je významné pro případné plnění ze strany banky, pokud dojde ke zneužití platební karty (v tomto případě od okamžiku jejího zadržení bankomatem do okamžiku zablokování karty a reklamace neautorizovaných výběrů z bankomatu, k čemuž došlo po 4 dnech).

Ústavní soud se k problematice vyjádřil následovně:

Slovo ztratit znamená skutečně pozbytí možnosti s věcí nakládat, nicméně bez zjevného úmyslu vlastníka či držitele. Od toho je však třeba odlišit situace, kdy vlastník nebo držitel ztrácejí momentální dispozici, kdy věc je předmětem právního poměru. V těchto situacích je vlastníku či držiteli známo, kde se věc nachází a předpokládá její navrácení či jiný, zpravidla sjednaný, smluvní osud. V nyní posuzované věci je zcela zřejmé, že stěžovatel ztratil možnost dispozice s kartou, nicméně k její ztrátě nedošlo, neboť mu bylo známo, kde se nachází, a přislíbeno její navrácení. Nedošlo-li proto zadržením platební karty k její ztrátě a zcela zjevně ani odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití, nemohla být ani naplněna hypotéza § 101 písm. b) zákona o platebním styku. Skutečnost zneužití byla stěžovatelem zjištěna až po čtyřech dnech, po návratu z Turecka, na což reagoval okamžitým zablokováním platební karty. V jeho postupu proto nelze spatřovat hrubě nedbalý přístup.

Podrobnosti zde:

https://www.usoud.cz/…/je-zadrzeni-platebni-karty-bankomat…/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.