Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Hlavním cílem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je zajistit komplexní právní úpravu podmínek správní odpovědnosti FO, PO a podnikajících FO spolu se stanovením sankcí za správní delikty a zásad pro ukládání sankcí.

Nový zákon se má vztahovat na veškeré správní delikty vyjma deliktů pořádkových, platebních a disciplinárních.

Znění zákona zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *