Zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabude účinnosti dne 31. 5. 2017. Zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

Znění zákona k dispozici zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65/zneni-20170531

2 Comments

 1. Skřipská Magdalena napsal:

  Dobrý den.
  Smí se tedy kouřit v restauracích podle této novely elektronická cigareta nebo ne? V §8 pro laika není jednoznačně řečeno- jak mám chápat odst.2 a odst.1písm.k ? Ano nebo ne? Slečna v restauraci, když jsem se ptala jak to tedy bude 31.5. řekla , že ne.
  Moje naivita není bezbřehá, vím , že § jsou klikaté a nebylo by práce pro právníky, kdybychom vše pochopili , ale ráda bych věděla jak to tedy je ? Existuje komentář k tomuto zákonu, kde je toto podrobněji vysvětleno?

  Děkuji moc.

  Skřipská Magdalena

  • Iveta Petřeková napsal:

   Vážená paní Skřipská,

   ust. § 8 předmětného zákona zní následovně:

   (1) Zakazuje se kouřit
   a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
   b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
   c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
   d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
   e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
   f) ve škole a školském zařízení,
   g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
   h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
   i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
   j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
   k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
   l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

   (2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.

   Elektronické cigarety je tedy možno používat v místech dle odst. 1 písm. k) a l) a v prostorách, na které se zákaz kouření nevztahuje. Pokud se týká Vašeho dotazu, odkazuji především na písmeno k), kdy je umožněno používat elektronické cigarety ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, tedy v barech, restauracích, kavárnách apod.

   Je však nutno podotknout, že provozovatelé, kteří si nepřejí používání elektronických cigaret, mohou prostor označit zákazem používání elektronických cigaret a takovéto označení musí být respektováno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.