Mgr. Iveta Petřeková, advokát


Je advokátem zapsaným v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 15890. V roce 2008 ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo.


Její prioritou je individuální, profesionální a vstřícný přístup ke klientovi.


Proč s námi spolupracovat:

  • dbáme na individuální přístup
  • nabízíme vysokou kvalitu právních služeb
  • okamžitě reagujeme na požadavky klientů
  • naším cílem je efektivní dosažení zájmů klienta
  • odbouráváme veškeré neefektivní a nadbytečné procesy
  • umíme klientům naslouchat a po společném projednání věci navrhnout pro klienta nejvhodnější řešení

Poskytované právní služby:

Právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva, obchodního práva, práva insolvenčního, práva směnečného, zpracování smluv, dohod a jiných dokumentů. Nabízíme komplexní právní poradenství včetně právní analýzy dané věci a navržení pro klienta nejefektivnějšího řešení.

Samozřejmostí je individuální přístup ke klientovi, časová flexibilita a profesionální etika advokáta.


Telefonní kontakt: +420 778 547 865


Kompletní kontaktní údaje