21.1.2020

Zákon o realitním zprostředkování

Realitní zprostředkovatele čeká zpřísnění podmínek. Prezident dne 8.1.2020 podepsal zákon o realitním zprostředkování. Hlavním cílem zákona je především ochrana klientů a obecně zlepšení fungování realitního trhu. Mimo jiné dojde ke změně realitního zprostředkování z živnosti volné na živnost vázanou, tedy se zpřísní podmínky pro výkon této činnosti. Zákon zavádí povinné […]
10.12.2019

Podání podnětu k ÚOHS nesmí být zpoplatněno

Plénum Ústavního soudu zrušilo § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož toto ustanovení shledalo neústavním. Uvedené ustanovení stanovilo poplatkovou povinnost ve výši 10 000, – Kč za podání podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení správního řízení z moci úřední za každou veřejnou zakázku, ve […]
5.9.2017

Novela zákona o občanských průkazech

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o občanských průkazech (zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), která umožní plošné vydávání občanských průkazů s kontaktním čipem a identifikačním certifikátem. Vydávání těchto občanských průkazů bude zdarma. Pokud si […]
26.6.2017

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Zákon o zahraniční službě je zbrusu novým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2017. V rámci zákona jsou upraveny zásady a způsob výkonu zahraniční služby, postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a jejich činnost, výkon konzulární služby, služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby či přiznávání a propůjčování diplomatických a konzulárních […]