30.9.2019

Víte kdo, kdy, proč a jakým způsobem může podat ústavní stížnost?

Ústavní soud na svých webových stránkách poskytuje veřejnosti základní informace, které si můžete přečíst zde: https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/
10.9.2019

Potřebujete si spočítat možnou výši srážek ze mzdy v rámci exekučního výkonu rozhodnutí?

Exekutorská komora ČR má na svých webových stránkách k dispozici kalkulačku, kterou můžete pro výpočet srážek ze mzdy a nezabavitelné částky využít. Odkaz na kalkulačku: https://www.ekcr.cz/?p=kalkulacka_1
3.4.2019

Víte, že za neumožnění styku s nezletilým dítětem v souladu s rozsudkem Vám může být soudem udělena pokuta?

V souladu s ust. § 502 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, může soud nařídit výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě. Ústavní soud ČR se však ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 3573/18 […]
16.1.2019

Víte, jak svou pohledávku přihlásíte do insolvenčního řízení?

Na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz naleznete insolvenční rejstřík a formuláře ke stažení. Jedním z formulářů je právě „Přihláška pohledávky“. Zároveň si můžete přečíst pokyny k vyplnění přihlášky a již předvyplněný vzor. Verze formulářů jsou ze strany Ministerstva spravedlnosti aktualizovány, proto si vždy stáhněte novou aktuální verzi. Podrobnosti a formuláře zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do…