29.6.2020

Hromadné propouštění

Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nejméně a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 […]
25.3.2020

Program na ochranu zaměstnanosti

MPSV zveřejnilo Program na ochranu zaměstnanosti (stav k 23. 3. 2020).
2.3.2020

Zadržení platební karty bankomatem

Spolkl Vám bankomat platební kartu? Pokud ano, bude se jednat o její ztrátu v právním smyslu? Posouzení této otázky je významné pro případné plnění ze strany banky, pokud dojde ke zneužití platební karty (v tomto případě od okamžiku jejího zadržení bankomatem do okamžiku zablokování karty a reklamace neautorizovaných výběrů z […]
10.12.2019

Víte, že návrh na vklad práva do katastru nemovitostí musíte podat na předepsaném formuláři?

Český úřad zeměměřičský a katastrální má na svých webových stránkách aplikaci, přes kterou návrh na vklad práva do KN vytvoříte. Rozpracovaný návrh je možno uložit a vrátit se k němu po dobu 120 dnů, kdy je návrh automaticky smazán. Odkaz zde: https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx