A zase ty poplatky…

Za návrh na vklad do katastru nemovitostí (resp. za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí) od roku 2020 nově zaplatíte 2.000, – Kč namísto původních 1.000, – Kč (sazba 1.000, – Kč platitla od roku 2012).

Existují 3 druhy zápisů do KN – vklad, záznam a poznámka. Vklad je samozřejmě nejvyužívanějším druhem zápisu.

Vkladem se zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

vlastnické právo,
právo stavby,
věcné břemeno,
zástavní právo,
budoucí zástavní právo,
podzástavní právo,
předkupní právo,
budoucí výměnek,
přídatné spoluvlastnictví,
správa svěřenského fondu,
výhrada vlastnického práva,
výhrada práva zpětné koupě,
výhrada práva zpětného prodeje,
zákaz zcizení nebo zatížení,
výhrada práva lepšího kupce,
ujednání o koupi na zkoušku,
nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,
rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Pokud chcete o zápisech do KN vědět více:

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/…/Zapisy-do-KN.aspx…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *