Víte, za jakých podmínek lze odvolat dar?

Dar je zásadně neodvolatelný, mohou však nastat výjimečné případy, kdy zákon dovoluje dar odvolat.

1. Odvolání daru pro nouzi (ust. § 2068 a násl. občanského zákoníku):

Pokud dárce po darování upadne do takové nouze, že nemá ani na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě.

Obdarovaný se však může své povinnosti zprostit, pokud poskytne dárci to, co je k výživě potřeba.

Také pokud je obdarovaný sám v obdobné nouzi jako dárce, nemá povinnosti výše uvedené.

2. Odvolání daru pro nevděk (ust. § 2072 a násl. občanského zákoníku):

Pokud obdarovaný dárci ublíží tak, že zjevně poruší dobré mravy, může dárce (pokud obdarovanému nepromine) od darovací smlouvy odstoupit. Pokud byl dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, případně zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pojem ublížení není zákonem vymezen, nicméně je třeba mít na zřeteli, že se musí jednat o ublížení významné intenzity, aby mohlo být požadováno vrácení daru pro nevděk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *