Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Zákon o zahraniční službě je zbrusu novým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2017. V rámci zákona jsou upraveny zásady a způsob výkonu zahraniční služby, postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a jejich činnost, výkon konzulární služby, služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby či přiznávání a propůjčování diplomatických a konzulárních hodností.

Předmětný zákon má především uceleně upravit problematiku zahraniční služby ve všech jejich vzájemných souvislostech.

Text zákona k dispozici zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-150

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *