21.4.2020

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Rychlá pomoc v nouzi na úhradu nezbytně nutných nákladů na živobytí. O dávku lze žádat prostřednictvím úřadu práce. Podrobnosti zde: https://www.mpsv.cz/davky-info
21.4.2020

Kompenzační příspěvek

Kompenzační bonus pro OSVČ podrobně včetně žádostí a postupů k dispozici zde: https://www.mfcr.cz/…/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25… https://www.financnisprava.cz/…/kompenza…/Zakladni_informace
6.4.2020

Antivirus – žádost o náhradu mezd

Ode dne 6.4.2020 lze podat žádost o náhradu mezd v rámci programu Antivirus. Žádost a manuál včetně instruktážního videa jsou k dispozici zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
2.4.2020

Lex Covid

Možnost prominutí zmeškání lhůt, zastavování bezvýsledných exekucí a další opatření má přinést vládou schválený návrh zákona, tzv. lex covid. Podrobnosti jsou k dispozici zde: https://www.justice.cz/…